Beröra och berika

Bokförlaget Lemshaga Publishing House grundades 2023. Förlaget bygger på Lemshaga Akademis vision om att vi blir vad vi tänker och vikten av att skapa trygga mötesplatser och ett kreativt lärande i den föränderliga värld vi lever i. 

Det nya förlaget ger oss möjligheten att dela med oss av våra erfarenheter från pedagogik, forskning, kunskap och genom berättelser.

Vi vill inspirera, beröra och berika läsaren till nya tankar.

”Skriv boken om ditt liv, kärleken, relationerna, lärandet, erfarenheterna och Lemshaga.”

Hon berättar där om arbetssätten, skolans värdegrund, samhällets och föräldrars engagemang, att synliggöra lärandet, bildning istället för utbildning och hur man tillsammans skapar en trygg gemenskap och mötesplats.

Framförallt handlar den om kärleken. Boken är ett ytterst aktuellt inlägg i samhällsdebatten om den utbredda psykiska ohälsan. Boken är kritisk men också hoppfull. Den påpekar brister men också lösningar.

Helena Wallenberg-Lerner är civilekonom och filosofie doktor. Hon är mamma till fyra barn. Hon är en av pionjärerna i den svenska friskolereformen från 1994 och har under tre decennier forskat om familjens roll i samhället och disputerat i självstyrt lärande. 

Helena grundade Lemshaga Akademi. En ovanlig skola för vanliga barn. Idag driver hon Lemshaga Publishing House tillsammans med sina medarbetare.
Några sidor ur boken

”Två magiska sagoböcker med allvarliga bottnar.”

Vem ska jag lyssna på?
Självkänsla och självförtroende formas i de tidiga barnaåren, samtidigt som självbilden med rätt typ av stöd är formbar genom hela livet. Då och då råkar vi ut för tankar som stökar till det för oss i livet.

De här sagoberättelserna visar oss hur vi kan identifiera och ifrågasätta dessa tankar på ett sätt som får oss att känna mer trygghet och glädje inombords, och därmed kanske också ger oss en större möjlighet att sprida denna trygghet och glädje vidare ut i världen.

Böcker som är lärande, berättande och ger dig inspiration Mer om boken

Hur vet du att det är sant?
Sol på Lemshaga har en dålig dag, och börjar tänka att ingen gillar honom eller bryr sig om honom.

När hans vän Lekfull frågar honom om han är säker på att det är helt sant så upptäcker Sol att det kanske är hans egna tankar och funderingar som gör honom så olycklig.

Huvudbudskapet i den här boken är att våra tankar och känslor inte alltid är helt sanna; och att det alltid finns något att vara glad för.  
Mer om boken

Books in English

Who should I listen to?
Sunny lives in a castle at Lemshaga. He has two friends who live in a cupboard in the castle: two stuffed animals; the teddy bear Barely and the tiger cub Able.

The story is based on these two companions’ outlook upon life. Able lives with the belief that life is full of opportunities, and with a bit of practice these can be realized. Barely on the other hand, does not want to challenge himself by trying new things. He is most concerned with avoiding the risk of failure. He also seeks constant affirmation from those around him. 

One important lesson is that failure can be an important part of learning.

Self-esteem and self-confidence are formed in the early childhood years, while the self-image, with the right type of support, can be shaped throughout our life. Every now and then we come across problems that are not caused by things, but by our thoughts about things.

This heart-warming story shows us how we can identify and question these thoughts in a way that makes us feel more at ease and happy inside, and perhaps it also gives us an opportunity to spread this joy out in the world.

Kommer snart…

Olika är bra, och världen blir bättre för oss alla om vi arbetar tillsammans.

Förra hösten fick skolan Lemshaga Akademi på Värmdö besök av älgar. En älgko och hennes kalvar kom varje morgon för att äta fallfrukten från skolgårdens äppelträd.

Besökarna gav inspiration till bilderboken “Älgviras ungar börjar skolan”, som är den tredje berättelsen om Sol på Lemshaga. 

Ibland kan vi bli osäkra inför det som är olikt oss. För att bli kvitt våra fördomar måste vi vara öppna och lära känna andra. Genom att ta tillvara alla människors unika sätt att vara, och genom att se möjligheter istället för hinder, kommer vi alla längre tillsammans.


Boken “Älgviras ungar börjar skolan” visar oss att olika är bra, och att världen blir bättre för oss alla om vi arbetar tillsammans.

VIKTEN ATT LÄRA OSS ATT FÖRSTÅ VARANDRA OCH SE VARANDRA GENOM NYA GLASÖGON

Älgsa och Älgiott är två älgkalvar.

De hade tidigare besökt Lemshaga skola tillsammans med sin mamma Älgvira.

Älgvira berättade att hon hoppades att Älgsa och Älgiott kunde få gå i skolan på Lemshaga.

Efter samtal med rektorn blev det bestämt att kalvarna skulle börja skolan tillsammans med Sol och de andra.

Det gjorde dem alla så glada och så var det alltså äntligen dags för älgarnas allra första dag i skolan

DEN VILLKORSLÖSA KÄRLEKEN VI LÄNGTAR EFTER

En hjärtevärmande bilderbok om vikten att stanna upp, lyssna, se varandra och att leva tillsammans varje dag. Om kärlek och tillit som växer.

När något sorgligt händer vet Sol inte vart han ska vända sig. Då går han till en grop där han sitter ensam och tänker och reflekterar. 

Hans vänner på Lemshaga försöker hjälpa och trösta honom och kommer med olika råd. Det han behöver allra mest är någon som lyssnar och förstår honom.

Då kommer tigern Lekfull klättrande ner på en stege till Sol i gropen. Allt han gör är att lyssna. . . vilket är precis vad Sol behöver. Just då.

Vill du se filmen vi visade på Bokmässan i Göteborg, och som tar oss med från starten av Lemshaga, till att vi nu lanserar vårt eget förlag – Klicka här!