I boken berättar hon om arbetssätten, skolans värdegrund, samhällets och föräldrars engagemang, att synliggöra lärandet, bildning istället för utbildning och hur man på Lemshaga tillsammans försöker skapa en trygg gemenskap och mötesplats, med starkt fokus på psykisk hälsa.

Framförallt handlar boken om kärleken och en dröm om en villkorslös kärlek. Boken är ett ytterst aktuellt inlägg i samhällsdebatten om den utbredda psykiska ohälsan, en pedagogik där vi synliggör lärandet, och om en ambition att hela tiden hitta nya redskap och hjälpmedel för att förverkliga den vision som startade på Lemshaga 1995. 

Boken är kritisk men också hoppfull. Den påpekar brister men också lösningar.

Helena Wallenberg-Lerner är civilekonom och filosofie doktor. Hon är mamma till fyra barn. Hon är en av pionjärerna i den svenska friskolereformen från 1994 och har under tre decennier forskat om familjens roll i samhället och disputerat i självstyrt lärande. 

Helena grundade Lemshaga Akademi.  En ovanlig skola för vanliga barn. 

Året 2023 grundade hon bokförlaget Lemshaga Publishing House.