Med andra ögon:

Helena skriver ärligt om sina erfarenheter från att bygga Lemshaga Akademi som kallas Sveriges bästa skola. Hennes engagemang i att skapa en “Culture of loving” inom skolvärlden är så häpnadsväckande modigt. Vi har inte råd att förminska vikten av sammanhang, gemenskap och medkänsla. Inte ens i skolan. Kanske allra minst där. Barnen och de unga behöver hoppet och tron. Framtiden behöver kärlek.

Olle Carlsson

Grundare av Kontempel, präst, författare och relationsbyggare.

Jag uppskattar så oerhört att du inte blandar in skam och skuld över livet, varken över samhälle eller människor, inte över skilsmässa eller personer och det är en gåva som många människor saknar att klara av idag.

Peter Frej

Företagsledare politiker