Lemshaga Publishing House – Grundare

”För mig som för snart tre decennier sedan startade  en skola, som jag ville skulle förändra lärandet och vikten av att bygga gemenskap, blev det till sist självklart att även starta ett bokförlag. 

Lemshaga Akademi är en skola med fokus på att skapa innovativa metoder för barn och ungdomars livslånga lärande. Lemshaga vill vara en trygg mötesplats. 

Ett eget bokförlag ger oss nu möjligheten att kunna dela med oss av forskning, kunskap och berättelser. Erfarenheter som kan ta formen av en rapport, en studie, en dokumentation, ett läromedel, en roman eller en saga. 

Lemshaga Publishing House kommer att ge ut böcker utan speciella begränsningar. De ska vara lärande, berättande och ge dig inspiration och nya tankar: “Beröra och berika.”

Helena Wallenberg-Lerner är civilekonom och filosofie doktor. Hon är mamma till fyra barn. Hon är en av pionjärerna i den svenska friskolereformen från 1994 och har under tre decennier forskat om familjens roll i samhället.