Då och då råkar vi ut för tankar som stökar till det för oss i livet.
Den här sagoberättelsen visar oss hur vi kan identifiera och ifrågasätta dessa tankar på ett sätt som får oss att känna mer frid och glädje inombords, och därmed kanske också ger oss en större möjlighet att sprida frid och glädje vidare ut i världen. Svaren vi söker i våra liv är ofta inte så långt borta som vi tror, och vi kan alla förbättra vår egen situation genom en tro på att vi blir vad vi tänker.
Det spelar ingen roll vilka vi är. Så länge vi har ett öppet sinne kan vi påverka våra liv med hjälp av tankens kraft, samt vår egen övertygelse. Du som är intresserad av att lära dig mer om drömmen om det goda kan läsa om det i boken “Genom Helenas Ögon”

Sol på Lemshaga har en dålig dag, och börjar tänka att ingen gillar honom eller bryr sig om honom.

När hans vän Lekfull frågar honom om han är säker på att det är helt sant så upptäcker Sol att det kanske är hans egna tankar och funderingar som gör honom så olycklig.

Huvudbudskapet i den här boken är att våra tankar och känslor inte alltid är helt sanna; och att det alltid finns något att vara glad för.