Beröra och berika

”Skriv boken om ditt liv, kärleken, relationerna, lärandet,erfarenheterna och Lemshaga.”

Lemshagamodellen från Helenas ögon är ett ytterst aktuellt inlägg i samhällsdebatten. En vision som blev verklighet i en gemenskap tillsammans med elever, pedagoger, föräldrar, de vuxna runt barnet, näringslivet, den offentliga sektorn och forskningen.

Boken är en beskrivning av ett uppriktigt engagemang som påbörjades 1994. Lemshagas modell är idag verklighet och fungerar. Det handlar om att synliggöra lärandet istället för lära ut, bildning istället för utbildning och hur vi tillsammans skapar en stark gemenskap. Modellen beskriver hur vi tillsammans behöver ta ett ökat ansvar för samhällets viktigaste resurs – våra barn. 
Några sidor ur boken

”En magisk sagobock. Med allvarliga bottnar.” Första boken i serien

Självkänsla och självförtroende formas i de tidiga barnaåren, samtidigt som självbilden med rätt typ av stöd är formbar genom hela livet. Då och då råkar vi ut för tankar som stökar till det för oss i livet. De här sagoberättelserna visar oss hur vi kan identifiera och ifrågasätta dessa tankar på ett sätt som får oss att känna mer trygghet och glädje inombords, och därmed kanske också ger oss en större möjlighet att sprida denna trygghet och glädje vidare ut i världen.

Böcker som är lärande, berättande och ger dig inspiration 

Kommer snart
Nästa bok i serien

Hur vet du att det är sant?
Sol på Lemshaga har en dålig dag, och börjar tänka att ingen gillar honom eller bryr sig om honom.
När hans vän Lekfull frågar honom om han är säker på att det är helt sant så upptäcker Sol att det kanske är hans egna tankar och funderingar som gör honom så olycklig.

Huvudbudskapet i den här boken är att våra tankar och känslor inte alltid är helt sanna; och att det alltid finns något att vara glad för.
Mer om boken

Sanny´s

Sunny lives in a castle at Lemshaga. He has two friends who live in a cupboard in the castle: two stuffed animals; the teddy bear Barely and the tiger cub Able. The story is based on these two companions’ outlook upon life. Able lives with the belief that life is full of opportunities, and with a bit of practice these can be realized. Barely on the other hand, does not want to challenge himself by trying new things. He is most concerned with avoiding the risk of failure. He also seeks constant affirmation from those around him. 

One important lesson is that failure can be an important part of learning.Self-esteem and self-confidence are formed in the early childhood years,, while the self-image, with the right type of support, can be shaped throughout our life. Every now and then we come across problems that are not caused by things, but by our thoughts about things. This heart-warming story shows us how we can identify and question theses thoughts in a way that makes us feel more at ease and happy inside, and perhaps it also gives us an opportunity to spread this joy out in the world.