I 28 år har familjen Wallenberg drivit friskolan Lemshaga Akademi. Nu släpper grundaren Helena Wallenberg-Lerner boken om skolans och Lemshagas historia och vision.
Hon berättar också om arbetssätten, skolans värdegrund, samhällets och föräldrars engagemang, att synliggöra lärandet, bildning istället för utbildning och hur man tillsammans skapar en trygg gemenskap och mötesplats
Läs mer

”Mina åtta barn har ibland bett mig berätta om mitt liv genom att skriva ned det jag minns om hur jag växt upp och de val jag gjort i livet. Om min studietid, min relation till min far och alla mina resor och projekt världen runt.

Men också om alla människor som jag har träffat och haft förmånen att lära känna. Jag har ofta känt att jag med mina egenskaper, inte minst som arkitekt som skapar gestaltningar och sammanhang också är en slags berättare. Så det här, det är min beskrivningen.

Sagan om Sol
Sol bor på ett slott och har två vänner, som bor i ett skåp i slottets barnkammare. Det är gosedjuren nallebjörnen Långeman och tigerungen Lekfull. Sagan bygger på två olika synsätt. Lekfull lever livet med en övertygelse att talang och förmåga hela tiden kan utvecklas med hjälp av träning och där misslyckanden är ett sätt att lära sig. Långeman har ett mindset där han inte vill utmana sig själv och pröva nytt och vill undvika misslyckanden – och söker ständig bekräftelse. Läs mer

Hur vet du att det är sant?
Sol på Lemshaga har en dålig dag, och börjar tänka att ingen gillar honom eller bryr sig om honom.
När hans vän Lekfull frågar honom om han är säker på att det är helt sant så upptäcker Sol att det kanske är hans egna tankar och funderingar som gör honom så olycklig.

Huvudbudskapet i den här boken är att våra tankar och känslor inte alltid är helt sanna; och att det alltid finns något att vara glad för.